Klauzula Informacyjna RODO

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Neversleeps Media & Production sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Zamiany 8, w Warszawie (kod pocztowy: 02-786), adres e-mail: neversleeps@neversleeps.pl
  2. Celem zbierania danych w postaci imienia, nazwiska, adresu mailowego, numeru telefonu jest chęć udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie i nawiązania współpracy handlowej.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przygotowania oferty na zadane w zapytanie. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa odpowiedź na zapytanie.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.